Πακέτα Εξετάσεων
Η κλινική Ευαγγελισμός λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κρίση της χώρας και θέλοντας να βοηθήσει στην προστασία της υγείας σας, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης βασικών μικροβιολογικών εξετάσεων οι οποίες συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντιμετώπιση πιθανών μη φυσιολογικών ευρημάτων που δύναται να οδηγήσουν στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων.
 • Πακετο Εξετασης
 • 25 €
 • Check Up -Βασικό Πακέτο
 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο Αίματος
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Κρεατινίνη Ορού
 • Χοληστερίνη
 • Υψηλης Πυκνόητητας Λιποπρωτείνη (HDL)
 • Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτείνη (LDL)
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (SGOT, AST)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT, ALT)
 • Πακετο Εξετασης
 • 45 €
 • Check Up Ατόμων ηλικίας εως 40 ετών
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Σάκχαρο Αίματος
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Υψηλης Πυκνόητητας Λιποπρωτείνη (HDL)
 • Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτείνη (LDL)
 • Τριγλυκερίδια
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (SGOT, AST)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT, ALT)
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Triplex Καρδιάς
 • Πακετο Εξετασης
 • 85 €
 • Check Up Ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • C Αντιδρώσα Πρωτείνη(hsCRP)
 • Σάκχαρο Αίματος
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Υψηλης Πυκνόητητας Λιποπρωτείνη (HDL)
 • Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτείνη (LDL)
 • Τριγλυκερίδια
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (SGOT, AST)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT, ALT)
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Ουρία Αίματος
 • Κρεατινίνη Ορού
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο Ολικού Ορού
 • Φώσφορος Ορού
 • Γ-GT
 • CPK
 • Γαλακτική Δευδρογενάση(LDH)
 • Χολερυθρίνη
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Ολικά Λευκώματα Ορού
 • Τριιωδοθυρονίνη Ορού (T3)
 • Θυροξίνη Ορού (T4)
 • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH-3G)
 • Ακτινογραφία Θώρακος
  * Δυνατότητα προσθήκης εξέτασης: Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) MONO με 10€
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού απευθυνθείτε στη γραμματεία της κλινικής 2310 819919