Εργαστήρια

Στο μοντέρνο και πιστοποιημένο μικροβιολογικό και αιματολογικό της κλινικής εκτελούνται ποικίλες εξετάσεις αίματος, ούρων και άλλων βιολογικ΄νω υγρών. Η κλινική διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια

Μικροβιολογικό
Βιοχημικό
Ανοσολογικό
Αιματολογικό

Ώρες αιμοληψίας (καθημερινά) : 07:30 - 09:00