Διαγνωστικά Εργαστήρια
New item
New item
New item

Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο Ακτινολογικό εργαστήριο

Τμήμα ψηφιακής ακτινολογίας
Τμήμα υπερήχων
Τμήμα μαστογραφίας
Τμήμα οδοντιατρικής ακτινολογίας