Προσωπικό
New item
New item
New item
Διευθυντές Ιατροί Τμημάτων

Τσαμπούρης Γεώργιος

Παθολογικό Τμήμα
Ειδικός Παθολόγος

Βακιάνης Παντελεήμων

Νεφρολογικό Τμήμα
Νεφρολόγος

Ζαγγάνας
Παναγιώτης

Μικροβιολογικό Τμήμα
Μικροβιολόγος

Χαϊτίδου
Σοφία

Ακτινολογικό Τμήμα
Ακτινολόγος
Συνεργάτες Ιατροί

Αράπογλου Αλέξανδρος

Ειδικός Παθολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Ράπτης
Ιωάννης

Ειδικός Παθολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Δόντας
Χρήστος

Ιατρός Καρδιολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Καραχάλιος Δημήτριος

Παθολόγος - Ογκολόγος

Ογκολογικό Τμήμα

Προϊσταμένες Τμημάτων

Ταβούλτζογλου Μαρία

Προϊσταμένη Παθολογικής Κλινικής

Τσαντάκη Μαριάνθη

Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού