Παθολογικό Τμήμα
New item
New item

Στο παθολογικό τμήμα της Κλινικής νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται περιστατικά, που άπτονται ολόκληρου του φάσματος της Παθολογίας.
Το έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μεριμνά για την άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη περίθαλψη και νοσηλεία των ασθενών. Κύριο μέλημα του προσωπικού αποτελεί η κατάλληλη θεραπεία, η αποκατάσταση αλλά και η φροντίδα των ασθενών με τη βοήθεια όλων των σύγχρονων μέσων της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.
Ιατροί και νοσηλευτές αποτελούν μία ισχυρή ομάδα, που εργάζεται αδιάκοπα ώστε να παρέχει στους νοσηλευόμενους ασθενείς κάθε βοήθεια και φροντίδα και να κάνει την παραμονή τους στην κλινική όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη και ευχάριστη.

Σε συνεργασία με τα εργαστήρια της κλινικής ( αιματολογικό - μικροβιολογικό και ακτινολογικό ) αλλά και με την υποστήριξη ιατρών όλων των ειδικοτήτων όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, η διάγνωση αλλά και η αντιμετώπιση κάθε ασθενή ξεχωριστά αποτελούν τον πρωτεύοντα στόχο του παθολογικού τμήματος.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας όλης της ομάδας είναι πάντα το ενδιαφέρον για τον ασθενή - άνθρωπο και υπό αυτό το πρίσμα η συνεργασία με συγγενείς και οικείο περιβάλλον αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του τμήματος.
Το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγενής συμπεριφορά και η επιστημονικά τεκμηριωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του παθολογικού τμήματος.