Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
New item
New item

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της κλινικής λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δυναμικότητας 15 θέσεων, παρέχοντας σύγχρονες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Στεγάζεται στον τέταρτο όροφο της κλινικής, έχει εύκολη πρόσβαση, διαθέτει δεκαπέντε μηχανήματα αιμοκάθαρσης σύγχρονης γενιάς, σύστημα επεξεργασίας νερού με δύο αντίστροφες οσμώσεις, καθώς και ξεχωριστό θάλαμο για οροθετικούς ασθενείς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου, με μακρά εμπειρία στην αιμοκάθαρση.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα πλαίσια της βελτίωσης των παροχών της κοινότητας νεφροπαθών που έχει ξεκινήσει ο όμιλός μας, σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον της κλινικής "Ευαγγελισμός", και πάντα εντός των διεθνών κανόνων και οδηγιών της επιστημονικής κοινότητας, έχει ξεκινήσει μία νέα μέθοδο αιμοκάθαρσης, η βραδεία νυκτερινή αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας (NSHD), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς μας.

Η μέθοδος αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα νέους ανθρώπους με δραστήριους ρυθμούς ζωής και επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις, που χρειάζονται ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, είναι γνωστές οι ευνοϊκές επιδράσεις της μεθόδου στον έλεγχο της υπέρτασης, στον έλεγχο της υπερφωσφαταιμίας, στον έλεγχο της υπερδιήθησης, στην βελτίωση του αιματοκρίτη και στα υπερκαλιαιμικά επεισόδια. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τη σύγχρονη αυτή μέθοδο, όπως επίσης και για το νυκτερινό πρόγραμμα της μεθόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κλινική "Ευαγγελισμός", Παπαναστασίου 17 Θεσσαλονίκη, και στο τηλέφωνο 2310819919.